ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก (2018)

นักฟิสิกส์คนหนึ่งใช้กฎของอุณหพลศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ แต่ทฤษฎีนี้อาจมีข้อบกพร่องเมื่อต้องนำมาใช้กับชีวิตรักของตัวเอง