ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

The Gene Generation ล่ารหัสพันธุกรรมนรก (2007)

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ดิคเครื่องมือที่ใช้ ย้าย ปรับเปลี่ยน พันธุการรมได้โดยไม่อาศัยเนื้อเยื่อต้นแบบ โดยเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยมนุษย์ชาติให้มีชีวิตที่มีแต่ความสุข ปราศจากโรคหรือความพิการ แต่เมื่อหลายคนรู้ว่ามันปรับเปลี่ยนไปเป็นอาวุธได้ ทำให้มีการติดตามแย่งชิง ฆ่าฟันกันเหตุการณืเต็มไปด้วยความซับซ้อนและน่าตื่นเต้นชิงไหวชิงพริบกัน ระหว่างคนร้ายกับคนดี