ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Star Trek 6 The Undiscovered Country สตาร์เทรค ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค (1991)

เรื่องราวในภาคนี้เปิดฉากด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวแพร็กซิส ดวงจันทร์อันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของชาวคลิงออน แล้วก็พอดีที่ซูลูซึ่งตอนนี้เป็นกัปตันยานยูเอสเอส เอ็กเซลซิเออร์ได้ผ่านไปประสบเหตุพอดี ซูลูจึงรีบติดต่อไปยังดาวคลิงออนเพื่อเสนอความช่ีวยเหลือ แต่ทางคลิงออนกลับปฏิเสธและย้ำไม่ให้ชาวสหพันธ์เข้าไปยุ่งแทรกแซง