ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Monster List: The Su Jiuer Story (2020)

ซูจิ่วเอ๋อร์หนึ่งในราชาสัตว์ประหลาดสิบอันดับแรกใน “รายชื่อสัตว์ประหลาด” ต้องการที่จะพาคนรักของเขาออกไปจากข้อพิพาทระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและค้นหาสวรรค์ไปตลอดชีวิต แต่ Feng Xi แบกรับภารกิจในการปกป้องคนทั่วไปและทุกชีวิตก็ตายเพราะการปกป้องคน