ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Benyamin Biang Kerok 2 (2020)

เผิงกีประสบความสำเร็จในการแทรกซึมเข้าไปในบ้านของหัวหน้ากลุ่มมาเฟีย และไม่เพียงแต่หลบหนีด้วยจี้นี้เท่านั้น แต่ยังพบหลักฐานว่าเจ้านายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อีกด้วย ปรากฎว่าจี้เป็นเบาะแสในการค้นหาอัญมณีที่ Monas ซึ่งทำหน้าที่เป็นเข็มทิศไปยังสมบัติของ Soekarno ในป่าของเกาะบอร์เนียว