ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Shamshera (2022)

เมือง Kaza มีการโต้เถียงกันระหว่างวรรณะที่สูงกว่าและวรรณะต่ำซึ่งวรรณะบนมักทำให้วรรณะต่ำลงมาเสมอ แต่ปัจจุบัน ชัมเศรา ผู้นำเผ่าเขมรได้ทำให้ชีวิตตกนรกสำหรับวรรณะบนซึ่งเขาและคนของเขาเข้าถึงได้ใน
ทุกโอกาสและ ปล้นสะดม กษัตริย์และพ่อค้าผู้มั่งคั่งจึงตัดสินใจช่วยเหลือชาวอังกฤษเพื่อขับไล่ Khameran ออกจากภูมิภาคที่พวกเขาเสนอเหรียญทองจำนวน 5,000 เหรียญ แชมเชราและคาเมรันเอาชนะชาวอังกฤษ